DOTACJE NA INNOWACJE

Nowa technologia zadrukowywania i uszlachetniania powierzchni opakowań artykułów luksusowych

Projekt realizowany w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 6 720 000,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 6 720 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 4 000 000,00 PLN

Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.03.2014

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

  Instytucje realizujące Program:

 • Instytucja Zarządzająca (IZ) PO IG – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)
  www.mrr.gov.pl, www.poig.gov.pl
 • Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki (MG)
  www.mg.gov.pl
 • Instytucja Wdrażająca – Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
  www.bgk.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.