Zrzut ekranu 2016-04-07 o 10.47.45

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dział Badawczo-Rozwojowy Drukarni Multipress powstał w wyniku realizacji Projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z zaawansowanym uszlachetnianiem hybrydowym” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Zakres prac badawczo-rozwojowych

  • badanie wpływu na trwałość i wytrzymałość opakowań w zależności od rodzaju zastosowanego papieru, takich czynników jak obróbka mechaniczna, temperatura kleju na wałkach klejowych, czas schnięcia, wilgotność i temperatura powietrza podczas procesu produkcji
  • prowadzenie prac nad nowymi rodzajami opakowań i etykiet
  • opracowanie nowych zaleceń dotyczących przebiegu procesu produkcyjnego,
  • badanie wytrzymałości wyprodukowanych według opracowanych zaleceń opakowań, ich korekta i monitorowanie procesu ich wdrożenia do produkcji