Produkujemy opakowania na kosmetyki pielęgnacyjne

opakowania-etykiety-kosmetyki

Wraz ze wzrostem konkurencji na rynku oraz wzrostem świadomości i zamożności konsumentów pojawia się konieczność inwestowania w opakowania, które oddziałując na poczucie estetyki konsumenta skłaniają do zakupu w dużo większym stopniu niż strategie cenowe. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dóbr luksusowych, które nierzadko kupowane są w charakterze prezentu. To właśnie estetyczne walory opakowania, a nie jego zawartość decydują o dokonaniu zakupu w miejscu sprzedaży, zwłaszcza, że przekonanie o atrakcyjności opakowania powoduje postrzeganie samego produktu jako bardziej atrakcyjnego.

W dobie nacisku na ekologiczny charakter produktów, także kosmetycznych, bardzo ważna jest estetyka opakowania sugerująca zawartość składników naturalnych. Stąd w przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych odznaczać się ono powinno szczególną subtelnością kolorystyki. W celu dodatkowego uatrakcyjnienia opakowania zwykle pokrywa się je warstwą lakieru typu UV o wysokim połysku, który dodatkowo zabezpiecza materiał przed zniszczeniem podczas transportu lub odkształceniem pod wpływem wody.

Ponieważ opakowania spełniają rolę ochronną wobec produktu, ich produkcja wymaga złożonego procesu technologicznego. Rozpoczyna się on od właściwego doboru materiału, poprzez dokładnie przemyślany projekt wykrojnika zapewniającego opakowaniu funkcjonalność, po proces druku, wykrawania i składania pudełka.