Wdrożenie do produkcji wysoko uszlachetnionych innowacyjnych opakowań na słodycze i inne artykuły luksusowe w Drukarni Multipress

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1 005 894,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 817 800,00 PLN

Wartość dofinansowania: 245 340,00 PLN

Okres realizacji: 20.04.2015 – 30.11.2015

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.