Tworzymy miejsca pracy w regionie

Nasze działania skupiają się nie tylko na zadowoleniu klientów, ale także na poprawie warunków życia społeczności lokalnej. Obecnie siedziba drukarni przeniosła się do miejscowości Morawica k. Krakowa. Przez zatrudnienie okolicznych mieszkańców przyczyniliśmy się do podniesienia rozwoju gospodarczego regionu oraz poprawiliśmy jakość życia lokalnej społeczności.

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne

Ponad połowa naszych pracowników to osoby niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wśród których największą grupę stanowią osoby w wrodzonymi wadami słuchu. Drukarnia należy do członków założycieli małopolskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) i bierze aktywny udział w pracach tej organizacji.

Wspieramy instytucje edukacji, kultury i sztuki

Nie pozostajemy również obojętni na życie kulturalne w regionie – współpracowaliśmy m.in. z Operą Krakowską. Nasze działania zaowocowały nominacją do tytułu „Mecenas Kultury Krakowa” przyznawanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Udowodniliśmy, że współdziałanie biznesu z kulturą jest możliwe a w obecnych, trudnych dla sztuki czasach, wręcz wymagane. Bez naszego zaangażowania wiele projektów nie doczekałoby się realizacji.

instytucje-kultury-i-sztuki

Wspieramy Fundację Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ, której celem jest szeroko rozumiana pomoc młodym artystom polskim, przede wszystkim działającym w obszarze muzyki klasycznej. Mamy przyjemność wspomagać „Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowskiej” organizowany co roku przez Fundację.

List od fundacji CZARDASZ 2014    List od fundacji CZARDASZ 2015

Wspieramy Stowarzyszenie Miłośników Opery Krakowskiej ARIA, które jest wydawcą Kwartalnika dla miłośników opery i melomanów pod tym samym tytułem.

List od Stowarzyszenia ARIA 2015

Pomagamy lokalnym szkołom

Dyplom Przyjaciela Szkoły w Morawicy   Podziękowanie od Gimnazjum w Mnikowie

Sponsorujemy koncerty i wydarzenia lokalne.

Koncert Andrzeja Mroza 19.11.2015

Kultywujemy tradycje drukarskie Krakowa

Staramy się kultywować tradycje miasta, które stało się prekursorem polskiego drukarstwa przed 500 laty. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz odpowiedniemu zapleczu technologicznemu wykonujemy reprinty starych map i atlasów. Współpracujemy w tym zakresie z Uniwersytetem Jagiellońskim, dla którego z okazji jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej wykonaliśmy przedruki map z atlasu Orteliusa liczącego sobie ponad 300 lat.

Wspieramy wydawnictwa edukacyjne

Długą tradycję w naszej drukarni mają również wydawnictwa dla Instytutu Geografii i Nauk O Ziemi w Krakowie. Instytut obdarza nas zaufaniem od wielu lat, czego rezultatem jest nieustanna współpraca w zakresie wszystkich wydawnictw edukacyjnych.