Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty na maszynę tłoczącą

Morawica, dn. 29.09.2015 r.

Drukarnia Multipress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Morawica 349
32-084 Morawica

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na maszynę tłoczącą.

Minimalne wymagania techniczne:

 • Maksymalny format papieru nie mniej niż : 720 x 1020 mm
 • Minimalny format papieru nie większy niż : 297 x 420 mm
 • Maksymalny format hot-stampingu nie mniejszy niż : 700 x 1000 mm
 • Zakres gramatury papieru : 80 g/m2 – 400 g/m2
 • Wysokość stosu na podawaniu nie mniej niż : 500 mm
 • Wysokość stosu na wykładaniu nie mniej niż : 700 mm
 • Prędkość pracy: 1500 – 3300 ark./h
 • Maksymalny pobór mocy dla  płyty grzewczej : 17,5 kW

Wyposażenie dodatkowe:

 • płyta grzewcza t.zw. „plaster miodu” : minimum 2 szt. wymienne
 • specjalny żeliwny odlew o grubości 17 mm
 • 6 stref grzewczych z indywidualną regulacja temperatury
 • otwory mocujące zamki matryc umieszczone co 10 mm na całej powierzchni płyty
 • możliwość mocowania matryc magnezowych i grawerskich o grubości do 7 mm za pomocą zamków
 • regulacja temperatury stref grzewczych minimum co 1°C do 240°C
 • regulacja temperatury za pomocą sterowników OMRON z cyfrowym odczytem temperatury
 • minimum trzy rodzaje zamków do mocowania matryc :po 200 każdego rodzaju

Dostawa oraz montaż maszyny muszą zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 20.11.2015 r.

Oferty zawierające późniejszą datę dostawy maszyny zostaną zdyskwalifikowane.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena
 • wymagania techniczne
 • gwarancja
 • termin dostawy