Zapytanie ofertowe na urządzenie do pozycjonowania matryc tłoczących

Morawica, dn. 04.10.2013 r.

Zapytanie ofertowe 1/10/2013

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na urządzenie do komputerowego pozycjonowania matryc tłoczących.

Moduły/części składowe:

 • cyfrowa kamera planimetryczna,
 • komputerowo sterowana płyta komorowa,
 • komputer typu PC ze specjalistycznym oprogramowaniem

Wymagania techniczne:

 • szybkie i dokładne pozycjonowanie matryc na płycie typu „plaster miodu”, używając zeskanowanych obrazów bezpośrednio z zadrukowanego arkusza lub grafiki z pliku PDF
 • kontrola arkusza i pozycjonowania matryc za pomocą skanowania planimetryczną kamerą
 • praca na płycie typu „plaster miodu” o wymiarach do 760×1060 mm
 • uwzględnienie podczas pozycjonowania zmiany wymiarów matryc i płyty typu „plaster miodu” wynikających z nagrzewania

Złożona oferta musi zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 3 miesiące),
 • okres gwarancji

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena
 • zgodność ze specyfikacją
 • wymagania techniczne
 • gwarancja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.