Zwiększenie konkurencyjności Drukarni Multipress w skali kraju poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 2 057 359,50 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 1 672 650,00 PLN

Wartość dofinansowania: 501 795,00 PLN

Okres realizacji: 02.01.2012 – 31.03.2013

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.