DOTACJE NA INNOWACJE

Innowacyjna technologia produkcji luksusowych opakowań i etykiet typu Premium o przedłużonej żywotności z zaawansowanym uszlachetnianiem hybrydowym

Projekt realizowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wartość projektu: 39 091 883,59 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem: 30 139 327,22 PLN

Wartość dofinansowania: 18 083 596,33 PLN

Okres realizacji: 01.07.2009 – 30.07.2012

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Andrzej Rabenda, tel. 12 423 65 00

Ważne adresy:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.