Przedstawienie oferty na arkuszową maszynę offsetową w formacie B1

Morawica, dn. 19.11.2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na arkuszową, co najmniej czterokolorową maszynę offsetową w formacie B1 z wieżą lakierującą oraz podwójnym systemem przedłużonego wykładania.

Główne systemy i zespoły:

 • system samonakładaka arkuszy wraz ze stołem spływowym, taśmami ssącymi, oraz korektą skośnego biegu arkusza i sterowaniem spowalniania arkuszy,
 • zespoły drukujące posiadające cylindry pośrednie wyposażone w urządzenia do mycia, system ustawiania docisku ze stanowiska kierowania, system automatycznej wymiany płyt drukowych, system ustawiania registrów wzdłużnego, osiowego oraz skośnego, blachy prowadzące arkusze na „poduszce powietrznej”,
 • zespoły farbowe wyposażone w systemy dozowania farby za pomocą kałamarzy z raklami strefowymi, urządzenie do mycia wałków, system bezstopniowego ustawienia początku rozcierania farby, system ustawiania taktów przybieracza ze stanowiska kierowania,
 • zespoły nawilżające wyposażone w oscylujące wałki pomostowe na wałkach nawilżających nadających, system napędu różnicowego włączany i wyłączany podczas druku, ustawianie liczby obrotów duktora nawilżającego na stanowisku kierowania,
 • system wykładania arkuszy posiadający wstępne ustawianie formatu ze stanowiska kierowania, wygładzanie arkuszy,
 • zespół lakierujący w skład którego wchodzą: rakiel komorowy z systemem zasilania i automatycznym obiegiem lakieru dyspersyjnego; zespół suszący z promiennikami podczerwieni typu CIR.

Parametry techniczne:

 • Prędkość druku : nie mniejsza niż 15.000 odbitek / godzinę
 • Maksymalny format arkusza : nie mniejszy niż 740 mm x 1040 mm
 • Minimalny format arkusza : nie większy niż 340 mm x 480 mm
 • Maksymalna powierzchnia zadruku : nie mniejsza niż 720 mm x 1020 mm
 • Zakres akceptowanej grubości podłoża do druku : nie mniejszy niż 0,04 mm do 1,0 mm
 • Przekazywanie arkuszy między agregatami za pomocą cylindrów o podwójnej średnicy na poduszce powietrznej
 • Możliwość zadruku stosu o wysokości (wraz z paletą) : nie mniejszej niż 1400 mm.

Złożona oferta musi zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 3 miesiące),
 • okres gwarancji

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też odebrana osobiście przez kupującego.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • cena
 • zgodność ze specyfikacją
 • parametry techniczne
 • gwarancja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.