Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Morawica, dn. 11.02.2014 r.

Informacja o unieważnieniu:

  • postępowania ofertowego na zabudowę, wyposażenie i wykonanie stoiska o powierzchni 12 m2 na targi: PACKAGING INNOVATIONS, VERPACKUNG SCHWEIZ, EMBALLAGE, ogłoszonego dnia 24.01.2014 r.,
  • postępowania ofertowego na zakup usług w zakresie transportu drogowego (w obie strony) eksponatów oraz elementów zabudowy stoiska wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji na targi: PACKAGING INNOVATIONS, VERPACKUNG SCHWEIZ, EMBALLAGE, ogłoszonego dnia 28.01.2014 r.,

w ramach projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DRUKARNIA MULTIPRESS”.

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem możliwości porównania otrzymanych ofert na w/w postępowania ofertowe, a także koniecznością ich uszczegółowienia, unieważniamy w/w postępowania.

Jednocześnie informujemy, że prawidłowe zapytania ofertowe zostają w dniu dzisiejszym umieszczone na naszej stronie internetowej, a także wysłane do wszystkich oferentów, którzy złożyli swoją ofertę.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.