Projekt realizowany w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Dotacje na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły

u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w naborze:

  • w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – 2 000 000 000,00 zł, w tym:  – dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 400 000 000,00 zł– dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 1 600 000 000,00 zł
  • w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 500 000 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji Projektu : 197 212,86 PLN

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych : 197 212,86 PLN

Wartość dofinansowania :  197 212,86 PLN

Okres realizacji : 01/07/2020 – 30/09/2020

 

Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Marek Rabenda, tel. 12 423 65 00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.